De Friese paradox: Friezen zijn het gelukkigst, maar ook bijna het armst

Friezen zijn de gelukkigste inwoners van Nederland. Dat komt niet doordat ze zoveel verdienen of zoveel spannende dingen meemaken. Waardoor dan wel? Gelijkheid en sociale samenhang denken wetenschappers, die spreken van de Friese paradox. Alleen in de provincie Groningen is het besteedbaar inkomen lager dan in Friesland. Toch is de provincie van de Kameleon, de kinderboekenreeks waarin Hotze de Roos een idyllisch plaatje schetst van het Friese dorpsleven, de gelukkigste van Nederland. Met percentages van 92 en 89 procent geven nergens zoveel mensen aan respectievelijk gelukkig en tevreden te zijn. "Dat het economisch iets minder gaat, wordt ruimschoots gecompenseerd door ruimtelijke en sociale factoren", aldus onderzoeker Wilma de Vries van het Fries Sociaal Planbureau in de Volkskrant. De verklaring voor het grote geluk van de Friezen zit hem in kleine dingen. Ten eerste is er weinig sociale ongelijkheid. De inkomensverschillen zijn in Friesland kleiner dan in de rest van Nederland. Ten tweede is er veel sociaal kapitaal. Friezen roemen de sociale samenhang. Nergens wordt zoveel vrijwilligerswerk gedaan en hebben inwoners zoveel vertrouwen in elkaar. "Mensen hebben hier niet veel nodig, ze zijn tevreden met wat ze hebben," zegt wethouder Pytsje de Graaf uit Dokkum. "Friezen weten: we zijn op elkaar aangewezen."  

Bron(nen):   De Volkskrant