Pikken asielzoekers alle sociale huurwoningen in? Nee, dat is onzin

Decennialang ontmoedigingsbeleid, dát is de oorzaak van het tekort aan sociale huurwoningen. Dat statushouders alle huizen inpikken is een fabeltje, dat door vakkundig geroeptoeter van de VVD en andere rechtse partijen in leven wordt gehouden. VVD-Kamerlid Bouwen en Wonen Daniel Koerhuis zegt zelfs al een hele tijd dat álle nieuwe sociale woningen naar statushouders gaan. Geert Wilders en Forum voor Democratie beweren gelijkaardige dingen. Hebben ze gelijk? Nee, natuurlijk niet. In 2017 ging het slechts om 7 procent van de sociale huurwoningen. Precies 93 procent ging dus gewoon naar die hardwerkende Nederlander. Waarom er dan zo'n groot tekort is aan sociale huurwoningen? Omdat de overheid al decennialang ontmoedigingsbeleid voert op dit gebied. Vooral de afgelopen jaren heeft de VVD hard zijn best gedaan om te zorgen dat er minder huurwoningen komen. Stadsgeograaf Cody Hochstenbach legt uit: "Zou de Rijksoverheid woningcorporaties niet confronteren met de verhuurderheffing, een jaarlijkse lastenverzwaring van bijna 2 miljard euro, dan zou de nieuwbouw van corporatiewoningen niet gehalveerd zijn sinds de invoering in 2013." In een column op de website van RTL Nieuws schrijft hij verder: "Als de overheid de verkoop en liberalisering van corporatiebezit niet actief zou stimuleren, dan kwamen er jaarlijks flink meer sociale huurwoningen beschikbaar, en was het aandeel dat naar statushouders gaat nog kleiner geweest." "Was de voorraad van corporatiewoningen tussen 2007 en 2017 meegegroeid met de totale woningvoorraad in plaats van gekrompen dan waren er nu 270.000 sociale huurwoningen meer geweest," klinkt het nog. Daar hebben statushouders helemaal niets mee te maken. Hen de schuld geven is best sneu.

Bron(nen):   RTL Nieuws  NRC