CBS: afgelopen maand 10 procent meer sterfgevallen dan verwacht

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 december 2022 om 00:36
cbs afgelopen maand 10 procent meer sterfgevallen dan verwacht1670543372
In de afgelopen maand zijn 10 procent meer mensen overleden dan op basis van cijfers uit eerdere jaren te verwachten zou zijn. Dat zijn in totaal 1400 sterfgevallen meer dan verwacht, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze zogeheten oversterfte lag in november wel weer lager dan in oktober. Toen lag het aantal sterfgevallen 16 procent hoger dan wanneer de werkelijkheid zich naar de statistische modellen had gedragen.
Ongeveer de helft van de oversterfte deed zich voor onder kwetsbare groepen, zoals verpleeghuisbewoners. Maar ook in de overige bevolking bliezen meer mensen hun laatste adem uit dan 'normaal'.
Het verwachte aantal sterfgevallen berekent het CBS op basis van de daadwerkelijke sterfte die tussen 2015 en eind 2019 werd geregistreerd. Dat was dus voor de coronapandemie. In de verwachting is verder rekening gehouden met de voortschrijdende vergrijzing.
Eerder constateerde het CBS al dat een deel van de oversterfte komt door het coronavirus, maar dat dit niet volledig het hogere aantal overlijdens kan verklaren. Volgens de officiële cijfers zijn tot en met juli van dit jaar 45.470 mensen aan vastgestelde of vermoedelijke covid-19 overleden.
Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de al langer waargenomen oversterfte zit eraan te komen, maar dat heeft forse vertraging opgelopen doordat maanden is gesteggeld over de vraag of privacywetgeving het wel toestaat om bijvoorbeeld gegevens over coronatesten en -vaccinaties van burgers te delen met onderzoekers. De landsadvocaat zag daar uiteindelijk echter geen onoverkomelijk probleem in. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) meldde onlangs dat persoonsgegevens gedeeld mogen worden met het CBS, dat ze dan ook weer met andere onafhankelijke onderzoekers kan delen. Zolang de gegevens maar niet tot individuele personen herleid kunnen worden.