Coronaregels voortaan wekelijks per regio bepaald

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2020 om 18:11
coronaregels voortaan wekelijks per regio bepaald1598976977
Het kabinet komt met een regionaal beoordelingsysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen.
Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in.
De escalatieladder, zoals De Jonge het noemt, kent drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, aldus de minister.
Hard ingrijpen in sommige gevallen nodig
Als een regio er ‘ernstig’ aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Het aantal besmettingen stijgt dan snel, en het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief. De beschikbare zorgcapaciteit is dan ook niet meer voldoende.
Maatregelen worden toegespitst op de situatie in een regio, aldus De Jonge. "Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand."
De maatregelen kunnen adviserend van aard zijn, maar ook dwingender. Er kan bijvoorbeeld worden gehandhaafd op de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand, of groepsvorming kan worden beperkt.
Ten minste wekelijks gaat het ministerie de situatie per regio bespreken met onder meer de GGD’en, het RIVM en decentrale overheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens op het zogenoemde coronadashboard.
Op dat dashboard, dat te vinden is op de website van het RIVM, staan nu al onder meer het aantal positieve tests en ziekenhuisopnamen aangegeven. Voor 80 locaties staat ook aangegeven hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zijn aangetroffen.