Er vallen doden door verkeerslawaai

Samenleving
door Jeannette Krasdinsdag, 21 april 2015 om 9:31
welingelichtekringen header 1
In 2020 zal verkeerslawaai ongeveer net zoveel gezondheidsschade veroorzaken als verkeersongelukken. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut KpVV-CROW, meldt . Nu al hebben 600 tot 800.000 mensen te kampen met geluidsoverlast. De helft daarvan heeft ernstige slaapproblemen door het lawaai met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. En vooral op het platteland zal dat aantal toenemen, omdat het daar simpelweg nog drukker gaat worden op de wegen. Geluidsoverlast kan dodelijke gevolgen hebben. 84 hartaanvallen werden het afgelopen jaar gerelateerd aan lawaai van wegverkeer. Langdurige blootstelling aan geluid zorgt niet alleen voor slaapproblemen, maar kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ook leiden tot hart- en vaatziekten door onder meer stress. Op dit moment hebben gemeenten bijna een half miljoen woningen aangemeld, die te veel geluidshinder ondervinden. Ruim de helft daarvan staat in Noord- en Zuid-Holland. Bij een deel van de woningen worden inmiddels maatregelen genomen. Ernstige geluidshinder door wegverkeer neemt al decennia toe. Vooral auto's, vrachtwagens en bromfietsen zijn daar schuldig aan.
Bron(nen): Metro