Nieuwe indeling schoolklassen: verschillende leeftijden, hetzelfde niveau

Samenleving
door Jeannette Krasmaandag, 17 juli 2017 om 9:46
welingelichtekringen header 1
Steeds meer scholen kiezen voor een nieuw systeem. Leraren geven niet langer les aan één grote klas waarin iedereen even oud is, maar doceren kinderen van verschillende leeftijden op hetzelfde niveau. Daarna gaan ze in kleine groepjes aan het werk. Inmiddels hanteren honderd scholen deze methode. Rob Martens, hoogleraar Onderwijsvernieuwing aan de Open Universiteit legt in het AD uit waarom. "Veel scholen hebben een onbehaaglijk gevoel over het standaard curriculum. Dat is als een eiersorteermachine die bepaalt in welk vakje je terechtkomt en die veel leerlingen demotiveert.'' CAOP-directeur Banis is het met hem eens. "Het basisonderwijs is vaak traditioneel vormgegeven. Alles past binnen een strak keurslijf. Op de scholen die de groepen loslaten, is veel meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor kinderen. Zo kan zelfs een deel van het lerarentekort worden opgelost.'' Banis legt uit dat leraren zich zo vooral kunnen richten op lesgeven, kinderen begeleiden en leerplannen maken. De onderwijsassistenten nemen de overige taken op zich, zoals extra uitleg geven.
Bron(nen): AD