Onderzoek Arib opnieuw ter discussie in Kamercommissie

Samenleving
door anp
woensdag, 16 november 2022 om 4:13
onderzoek arib opnieuw ter discussie in kamercommissie1668570505
Het onafhankelijke onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Arib staat woensdag opnieuw op de agenda van de commissie voor de werkwijze van de Tweede Kamer. Ruim twee weken geleden ontaardde die in complete chaos én in het verzoek aan het dagelijks bestuur van de Kamer om het onderzoek op te schorten of zelfs te schrappen. Hoewel een Kamermeerderheid dinsdag haar steun voor het onderzoek heeft uitgesproken, is het daarmee allerminst zeker dat het overleg van de commissie vlekkeloos zal verlopen.
Een ruime Kamermeerderheid verwierp dinsdag een verzoek voor een plenair debat over het onderzoek. Een besluit daarover ligt bij het dagelijks bestuur van de Kamer - het presidium - en niet bij 150 Kamerleden, zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, tevens partijgenoot van Kamervoorzitter en voorzitter van het presidium Vera Bergkamp. D66 wil de opzet van het onderzoek ook niet bespreken in de commissie voor de werkwijze. "De Tweede Kamer gaat er niet over en ook niet de commissie", zei Paternotte. Dat vinden ook de drie andere coalitiepartijen.
De oppositie wil wèl het onderzoek in de commissie bespreken, en ook de brief daarover die het dagelijks bestuur maandag naar de Kamer heeft gestuurd. In die brief staat onder meer dat aan twee onafhankelijke derden het gedelegeerd opdrachtgeverschap wordt belegd "om belangenverstrengeling te voorkomen". Aanvankelijk was deze taak aan het hoofd HR toebedeeld, maar daardoor werd getwijfeld aan de objectiviteit van het onderzoek. Deze topambtenaar heeft eerder gezegd dat zij zelf de sociaal onveilige werksfeer onder Arib heeft ervaren.
Het aangekondigde feitenonderzoek gaat door. Daarvoor is het te belangrijk, vindt het presidium. De Tweede Kamer moet als werkgever van de ruim zeshonderd ambtenaren vaststellen of er sprake was van een onveilige werkomgeving onder Arib.
De kans is groot dat commissieleden de reikwijdte van het onderzoek willen verbreden. Een deel van de oppositie - partijen die Bergkamp liever kwijt dan rijk zijn, zoals de PVV - zal ook haar rol willen laten onderzoeken. Naast het checken van enkele anonieme klachten tegen Arib wordt ook onderzocht hoe vanuit de werkgever in "brede zin" op die anonieme meldingen is gereageerd. Het gaat dan om het presidium (bestaande uit Kamerleden), de griffier en het managementteam.
De commissie accepteert wellicht ook niet dat er slechts een samenvatting van het onderzoek naar de Kamer gaat. Het eindrapport wordt vertrouwelijk aan de griffier en het presidium opgeleverd.