Onderzoek: Nederland moet uitstoot CO2 veel verder verminderen

Samenleving
door anp
maandag, 29 augustus 2022 om 14:32
onderzoek nederland moet uitstoot co2 veel verder verminderen1661776814
Nederland moet de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide nog veel verder terugdringen dan het kabinet nu van plan is, constateert het onderzoeksbureau NewClimate Institute. Dat heeft het beleid geanalyseerd en concludeert dat de huidige plannen niet genoeg zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu. Ook die organisaties willen dat Nederland strengere maatregelen neemt. Het kabinet wil, net als andere Europese landen, dat de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) in 2030 zo'n 55 procent lager ligt dan in 1990. Rond 2050 zouden Nederland en de landen klimaatneutraal moeten zijn. Klimaatneutraal betekent niet dat een land niet meer vervuilt, maar wel dat de vervuiling die er nog is op andere plekken wordt gecompenseerd. Dat zou de opwarming moeten afremmen, maar de onderzoekers "concluderen dat deze beide doelen tekortschieten". De onderzoekers hebben berekend hoe ver Nederland de uitstoot van koolstofdioxide zou moeten terugbrengen om naar verhouding bij te dragen aan het sparen van het klimaat. De conclusie: "De totale uitstoot van broeikasgassen zou in 2030 met 94 procent moeten zijn gedaald ten opzichte van 1990." Veel meer dus dan de afgesproken 55 procent. "Op deze manier blijft Nederland nog veel te lang veel te veel CO2 uitstoten", concludeert Greenpeace in een reactie op de bevindingen. In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graad.