RTL publiceert Cito-scores scholen

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 september 2013 om 4:08
welingelichtekringen header 1
RTL Nieuws publiceert zaterdag alle Cito-gemiddeldes van basisscholen op zijn website. De informatie is vanaf 10 uur te zien. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de gegevens aan RTL Nieuws verstrekt en heeft daar de Tweede Kamer over geïnformeerd.
RTL Nieuws vroeg in januari naar de scores om ouders te kunnen helpen een goede schoolkeuze te maken. Scholen probeerden dat met een rechtszaak te voorkomen, maar het ministerie won die zaak. Omdat de scores niet zomaar te vergelijken zijn, publiceert RTL Nieuws geen simpele ranglijst met de hoogste scores. De resultaten van alle scholen zijn samen met professor Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht vergeleken met scores van vergelijkbare scholen. Dat resulteerde in een rapportcijfer van iedere school.
In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Dekker dat hij ,,op grond van de Wob niet anders kan dan de gevraagde informatie openbaar te maken''. Ook schrijft hij: ,, In mijn beslissing heb ik nadrukkelijk rekening gehouden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leerlingen. Ik heb daarom noch de eindtoetsscores van leerlingen verstrekt, noch de gemiddelde schoolscore wanneer het aantal leerlingen dat deelnam aan de eindtoets 4 of minder was.''
De Wob is de Wet openbaarheid van bestuur, die het recht op informatie van de overheid regelt.