Shakespeare was katholiek

Samenleving
door Admin
dinsdag, 22 december 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Shakespeare is misschien wel de grootste schrijver, de meest onbekende schrijver, maar ook de schrijver waar steeds weer nieuwe 'onthullingen' over verschijnen. Laatste nieuws: Shakespeare was eigenlijk katholiek. De timing van dit bericht is niet verkeerd, zo vlak voor de Kerst, en is dan ook afkomstig uit Rome. Op een expositie in het 'Venerable English College', een seminarie in de Romeinse hoofdstad voor Britse priesters, zijn enkele cryptische namen opgedoken in oude documenten (zie foto), die verwijzen naar een mogelijk verblijf van de grote schrijver in Rome.
“Arthurus Stratfordus Wigomniensis,” staat in het gastenboek geschreven in 1585. In 1589 staat deze naam opnieuw vermeld. Volgens Andrew Headon, vice-rector van het College en organisator van de expositie, moet deze naam worden gedecodeerd als 'Arthur’s uit Stratford in Worcester.' In het leven van Shakespeare zijn een aantal jaren zoek en laten dat nou uitgerekend de jaren zijn dat deze naam in Rome is opgedoken. Verondersteling: Shakespeare was katholiek en zat de jaren voordat zijn carriere als toneelschrijver begon, in Rome. Recentelijk verscheen een Shakespeare-biografie in Duitsland van Hildegard Hammerschmidt-Hummel waarin ook wordt beweerd dat de schrijver katholiek was en dat deze religie moet worden gezien als de sleutel tot zijn leven en werk. Professor Hildegard zegt dat zijn ouders, vrienden en onderwijzers allen behoorden tot de Moederkerk. Vijf van de 37 toneelstukken van Shakespeare spelen in Italie, 5 andere stukken spelen (deels) in Rome. Van bepaalde stukken wordt ook gezegd (bijvoorbeeld van Romeo en Julia) dat ze rijk zijn aan katholieke gedachten en symbolen.
Bron(nen): The Times