Waarom de nazi's massaal geloofden in wichelroedes en waarzeggers

Samenleving
door Jeannette Krasmaandag, 27 november 2017 om 12:44
welingelichtekringen header 1
Veel nazi's hielden er bizarre bovennatuurlijke ideeën op na. Trouw met Eric Kurlander die het boek 'Hitler's Monsters' schreef. Hij verklaart het verband tussen de rassenhaat van de nazi's en occultisme. Hoe diep occult gedachtegoed was verweven met de nazi-partij blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Duitse marine destijds met een wichelroede boven een landkaart Britse onderzeeërs probeerde op te sporen. Hitler liet zelfs zijn kanselarij controleren op aardstralen en de SS probeerde met behulp van tarotlezers en astrologen te ontdekken waar Mussolini gevangen zat. Ondertussen dacht Himmler dat hij een reïncarnatie was van een Saksische koning en deed hij onderzoek naar Atlantis en de Heilige graal. Hitler zelf had dezelfde ideeën, al waren ze minder doordacht. "Hitler was heel intelligent, maar geen systematische denker. Goebbels, Himmler, Hess, dat waren mannen die boeken lazen en doctrines hadden," aldus Kurlander. "Maar Hitler kende alleen concepten. Hij geloofde dat het Joodse ras monsterlijk was, terwijl Arabieren en Japanners van de ariërs afstamden. Maar hij gebruikte daarvoor wat hij wilde en had geen voorkeur voor een bepaalde occulte theorie. Misschien met uitzondering van de Wereldijsleer." Deze leer was bedacht door Duitse amateurwetenschappers en hield in dat de hele geologie, natuurkunde en geschiedenis te verklaren zijn uit ijsmanen die op de aarde zouden zijn gestort. "Er was overlap met occulte theorieën dat Neanderthalers, zwarten en Joden afstamden van de apen, terwijl de Indo-Germaanse volken waren ontstaan door goddelijk zaad, en immuun waren geweest voor kou. Een groot deel van de nazitop nam het volkomen serieus." Het occulte denken van de nazi's paste bij de tijdgeest. "Het laat iets zien van het denkklimaat in Centraal-Europa. Er was diepe scepsis tegenover de wetenschap. Die vonden ze westers, materialistisch en Joods. Ze wilden die theorieën van Einstein en Planck niet, ze walgden ervan. Ze wilden een alternatieve wetenschap die het materiële en het mystieke verenigde, het bloed en de geest."
Het verband met de rassenhaat van de nazi's is eenvoudig. "Dit soort ideeën waren deel van een verlangen naar een mystieke relatie met bloed en bodem, die gecorrumpeerd was door het westerse, Joodse materialisme. Voor de mensen in die tijd, ook de antroposofen die deze methode hadden bedacht, was het heel logisch dat er een verband was tussen de maan, de sterren en het superieure Germaanse bloed."
Hitler was helderziend Aan Hitler zelf werden bijzondere krachten toegedicht. "Veel mensen uit de inner circle zagen hem als medium, een helderziende. Wat voor lariekoek hij ook vertelde, machtige generaals als Ludendorff raakten in zijn ban."
Alt-right Kurlander maakt zich zorgen over de terugkeer van irrationeel gedachtegoed. "Ik zie hier in Amerika een terugkeer van een denken gebaseerd op geloof. De hele alt-right-beweging baseert zich op het grenswetenschappelijke, mystieke, natuurlijke levensgevoel. Talloze mensen baseren hun politieke ideeën op eindtijdstheorieën, Joodse complotten of geruchten dat er in 1951 aliens in Amerika zijn geland. Daar ben ik heel, heel bezorgd over. Hoe kunnen mensen geloven dat miljoenen Mexicanen of moslims op het punt staan om onze banen, of levens, af te pakken? En dat het helpt om een muur te bouwen? En dat het geen geld gaat kosten? Dat bestáát niet. Maar mensen laten zich leiden door hun gevoel."
Bron(nen): Trouw