"We zijn van nature altruïstisch"

Samenleving
zaterdag, 20 juni 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
‘Nu we het geloof in het hiernamaals verloren hebben, moet het hiernumaals hartstikke goed zijn. Enige tegenslag wordt niet geaccepteerd,’ zei Roel Kuiper, hoogleraar christelijke filosofie in Rotterdam, op een symposium over de crisis
‘Mag ik nog even over de bonussen beginnen?’, vraagt Arjo Klamer, de meest spirituele econoom van Nederland. ‘Veel mensen – ook ik – hebben de neiging verontwaardigd te zijn als iemand een bedrijf te gronde richt en vervolgens met miljoenen vertrekt. Maar welbeschouwd is meewarigheid een betere reactie. Als iemand 20 miljoen nodig denkt te hebben als compensatie, is dat eigenlijk enorm triest.’ Van Dijk: ‘Laatst ging ik met iemand mee die een persoonsgebonden budget wilde aanvragen voor zijn kind met het syndroom van Down. Hij moest 233 pagina’s aan formulieren invullen: 233 pagina’s! Ons hele systeem is gebaseerd op wantrouwen.’ ‘ Vertrouwen ontstaat in velden waar de overheid geen greep op heeft. We moeten het zelf doen.’ Margaret Thatcher, de oud-premier van Groot-Brittannië, is ook bij Kuiper de gebeten hond. ‘Ze geloofde vurig in de vrije markt. De rest was niet relevant, vond ze. ‘ There is no such thing as society’, zei ze ooit, maar door het uithollen van de samenleving zijn mensen hun zekerheid gaan zoeken in een individualistische en dikwijls utopische welvaartsdroom.’  Klamer heeft een groot vertrouwen in het goede van de mens. ‘Adam Smith, de grondlegger van de economische wetenschap, zei al: het is onze natuur om sympathie te voelen voor onze medeburgers. We zijn van nature altruïstisch. Egoïsme is meer een kwestie van kortzichtigheid, van niet welbegrepen eigenbelang.’
Bron: De Volkskrant