Wereldwijd leven er meer dan 1,5 miljard mensen in armoede

Samenleving
donderdag, 24 juli 2014 om 16:03
armoede
De wereld telt meer dan 2,2 miljard mensen die in armoede leven of die zich tegen de armoedegrens aan bevinden. Hier komt nog bovenop dat het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) waarschuwt dat de financiële crisis en natuurrampen waarschijnlijk zorgen voor een verdere toename van dit aantal. Andere factoren die bijdragen aan een stijging van de wereldwijde armoede zijn de stijgende voedselprijzen en een reeks van gewelddadige conflicten. In het rapport van de UNDP is te lezen dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft geschat wordt op 1,5 miljard, verdeeld over 91 ontwikkelingslanden. De overige 800 miljoen mensen bevinden zich op de rand van de armoede. Daarmee neemt de armoede wereldwijd af, maar het is slechts een kleine verbetering. Het UNDP waarschuwt voor een groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk en over zogenaamde ‘structurele kwetsbaarheden’. Het bestrijden van de extreme armoede betekent niet alleen het getal onder de armoedegrens terugdringen naar nul, daarna moet je dat niveau ook vasthouden. Denk hierbij aan mensen die getroffen worden door natuurrampen, klimaatverandering of financiële schokken. Om op een duurzame manier vooruitgang te boeken, moet onze aandacht eerst uitgang naar het bestrijden van deze punten. Het rapport pleit dan ook voor meer investeringen in banen en sociale zekerheid en voor het invoeren van extra wetten die moeten zorgen dat kwetsbare groepen beter worden beschermd.
Bron(nen): Het Nieuwsblad