Zelfmoord epidemie in Amerikaanse leger

Samenleving
zaterdag, 07 februari 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Er vallen in het Amerikaanse leger meer slachtoffers door zelfmoord dan door gevechten in de diverse oorlogen. In 2008 nam het aantal zelfdodingen al ernstig toe, maar januari 2009 laat een nog scherpere stijging zien. In die maand benamen 24 soldaten zich het leven, in januari 2008 waren dat er vijf. Het leger doet uiteraard onderzoek naar de oorzaken van de sterke stijging. Vooruitlopend op dat onderzoek is de veronderstelling dat het een combinatie van factoren is: veel soldaten zijn door hun ervaringen uit het lood geslagen. Daar komt nu nog bij dat ze niet in staat zijn werk te vinden. Hun bestaande labiliteit wordt door de crisis nog eens verergerd. Als dat inderdaad de oorzaak is, ligt een verder stijging voor de hand.