Artikel 6: dit is de regel waardoor Yuri van Gelder naar huis moest

Sport
door Jeannette Krasdinsdag, 09 augustus 2016 om 16:06
welingelichtekringen header 1
Turner Yuri van Gelder is weer in Nederland. Hij werd naar huis gestuurd, omdat hij alcohol had gedronken en tot in de vroege morgen op stap was geweest. Daarmee zou hij 'op grove wijze' de regels hebben overtreden. Maar om welke regels gaat het precies? Vermoedelijk wordt gedoeld op Artikel 6 en Artikel 20 van de overeenkomst die sporters moesten ondertekenen voordat zij konden afreizen naar Rio. Het woord alcohol komt er niet in voor. Wel staat er duidelijk dat goed gedrag verwacht wordt en dat de sporters in het olympisch dorp moeten blijven. Zo staat in artikel 6: "De Topsporter spant zich zoveel als mogelijk in om maximale sportieve prestaties te leveren zowel ter voorbereiding op als tijdens de Olympische Spelen en geeft daar volledig en toegewijd en met een optimale sportieve inzet uitvoering aan." En daarna: "De Topsporter gedraagt zich op een zodanige wijze als van een goed lid van TeamNL (Rio 2016) verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten en neemt daarbij onder meer maar niet uitsluitend het gestelde in de IOC Code of Ethics in acht." Tenslotte valt in artikel 15 nog te lezen: "De Topsporter verblijft tot het moment van de terugreis naar Nederland in het Olympisch dorp, tenzij anders is overeengekomen met de Chef de Mission." Uitsluiting van de Spelen, verlies van een eventuele medaillebonus en een boete van 25.000 euro behoren tot de straffen.
Bron(nen): Metro RTL Nieuws