Onze handen zijn zo gevormd dat we goed klappen kunnen uitdelen

Ongeveer toen we stopten met het hangen in bomen en rechtop gingen lopen werden ook onze handen kleiner en vierkanter met een sterke, flexibele duim. Deze veranderingen van de hand werden altijd toegewezen aan het feit dat we zo beter gereedschappen konden gebruiken. Maar volgens David Carrier van de Universiteit van Utah is er nog een mogelijke verklaring. Hij wijst erop dat de anatomie van onze handen ons in staat stelt om een goede vuist te kunnen maken waarmee we klappen kunnen uitdelen en tegelijkertijd kwetsbare botjes en spieren in onze hand kunnen beschermen. Carrier legt uit dat de evolutie van onze handen heel goed door vechtlust kan zijn aangedreven: 'Een persoon die met een samengebalde vuist kon slaan, kon harder slaan, zonder zichzelf te bezeren. Hij was zo dus beter in staat om te vechten voor een partner en had zo een grotere kans om zich voort te planten.' Als het gebruik van gereedschappen de enige reden was van de huidige vorm van onze hand, dan zouden we alleen langere duimen en geen kortere vingers en palmen hebben, stelt Carrier. Maar om een vuist te kunnen maken, moeten ook de vingers en palmen korter worden zoals nu het geval is.

Bron(nen):   Journal of Experimental Biology  New Scientist  Scientias