Dit zijn de 10 grootste bedreigingen voor de mensheid. Het coronavirus is er slechts een van

Eens in de zoveel tijd verschijnt er een lijstje van de WHO, een belangrijke universiteit of onderzoeksinstituut met de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mensheid. Naast kernwapens en klimaatverandering staat standaard een pandemie in de top 10. Maar ja, zo'n lijstje is meer leesvoer dan dat we het erg serieus nemen.

Met de kennis van nu moeten we dat misschien veranderen. Deze week verscheen er een rapport, getiteld Surviving and Thriving in the 21st Century. Het is afkomstig van de Commission for the Human Future, die bestaat uit een groep Australische wetenschappers. Zij formuleerden een top 10 van de grootste bedreigingen voor de aarde. Zo te zien staat ons mogelijk nog heel wat te wachten.

De top 10:

  1. Afname van natuurlijke hulpbronnen, met name water
  2. Ineenstorting van ecosystemen en het verlies van biodiversiteit
  3. Groei van de wereldbevolking die de capaciteit van de aarde te boven gaat
  4. Opwarming van de aarde en door mensen veroorzaakte klimaatverandering
  5. Chemische vervuiling van de aarde, met name de atmosfeer en de oceanen
  6. Toenemende voedseltekorten en slechte voedselkwaliteit
  7. Kernwapens en andere massavernietigingswapens
  8. Pandemieën van nieuwe en onbehandelbare ziektes
  9. Machtige nieuwe technologie die we niet onder controle hebben
  10. Nationaal en wereldwijd falen om deze risico's te begrijpen en preventief te handelen

Vooral die laatste moeten we goed in onze oren knopen.

Bron(nen):   Science Alert