Mogelijk verband sterfte Covid19 met vitamine-D tekort

Volgens nieuw onderzoek kan vitamine D een rol spelen bij het voorkomen van de dood door het coronavirus SARS-CoV-2.

Voorlopige resultaten van een onderzoek door wetenschappers van de Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust en de University of East Anglia hebben vastgesteld dat in gebieden in Europa waar mensen weinig vitamine D hebben er relatief meer mensen sterven aan Covid19.

De onderzoekers doorzochten de gezondheidsliteratuur om de gemiddelde vitamine D-spiegel onder de burgers van 20 Europese landen te inventariseren en vergeleken vervolgens de cijfers met het relatieve aantal COVID-19-sterfgevallen in elk land.

Een statistische test toonde aan dat er een vrij overtuigende correlatie was tussen de cijfers, waar populaties met lager dan gemiddelde concentraties van de vitamine ook meer sterfgevallen als gevolg van SARS-CoV-2 vertoonden.

'De meest kwetsbare bevolkingsgroep voor COVID-19 is ook degene met het meeste tekort aan vitamine D', concluderen de onderzoekers in hun voorlopig rapport .

Meer onderzoek is zeker nodig, maar er zou - behalve een statistisch verband - ook een oorzakelijk verband kunnen zijn.

Vitamine D is een in vet oplosbare verbinding die we binnen kunnen krijgen uit voedingsmiddelen zoals paddenstoelen of vis, of die in onze huid wordt geproduceerd door UV-licht uit de zon.

Dat er een relatie is tussen luchtwegproblemen en vitamine D was al bekend.

Bron(nen):   Science Alert