Amerika’s belangrijkste klimatoloog voorspelt een ‘Ice-Free, Human-Free’ planeet

Dr. James Hansen was tot voor heel kort geleden aan NASA verbonden als een van de topadviseurs van de regering op het gebied van het klimaat. Hij heeft ontslag genomen en kan nu zeggen wat hij wil en wat hij echt vindt. Hij is er van overtuigd dat als we doorgaan fossiele brandstoffen te verbranden de gevolgen onwaarschijnlijk zullen zijn. Hansen denkt dat op den duur de temperatuur dan zodanig zal oplopen dat alle ijs van de aarde zal verdwijnen. Maar dat niet alleen: de aarde zal nog maar amper geschikt zijn voor menselijke bewoning, het zal te warm zijn en ons voedsel is er niet meer. Misschien dat de rijken zich ergens in de Himalaya nog een plaatsje weten te verwerven waar het nog net uit te houden is. Maar verder zal de aarde vrij zijn van ijs en van mensen. Hansen zegt dat het ook denkbaar is dat de gevolgen nog erger zullen zijn en nog sneller zullen optreden. Als het methaangas dat opgeborgen zit in het permafrost vrij komt, kan de opwarming sneller en nog catastrofaler worden.

Bron(nen):   Motherboard      

20 Reacties Doe mee met de discussie →