Wetenschap: onze dromen zijn bedrog

De meeste van ons zijn enthousiaste dromers. We denken dat onze dromen uren duren - ook al duren ze feitelijk maar een aantal minuten -en als we ze nog kunnen herinneren, proberen we in onze dromen ook allerlei betekenissen te ontwaren. En dat terwijl hersenonderzoek intussen afdoende heeft aangetoond dat die betekenis er niet is. We weten, of kunnen weten, dat de activiteit van de hersenen verre van mythisch is en gewoon een kwestie van op elkaar reagerende stofjes.
Waarom dan toch dat niet aflatende idee dat dromen iets zeggen? Een nieuw onderzoek gepubliceerd in de Journal of Personality and Social Psychology probeert daar achter te komen en Time schrijft er over. De auteurs, Carey Morewedge van de Carnegie Mellon University en Michael Norton van Harvard, hebben een paar theorieën. Een ervan is dat het feit dat we in onze dromen mensen ontmoeten die we kennen en situaties waarin we zijn geweest bijdraagt aan de geloofwaardigheid. Als we bestaande situaties dromen, dan kunnen dromen geen bedrog zijn, lijken we te denken. Mensen zijn immers niet rationeel als het op dromen aankomt, zoals we over zoveel andere kwesties niet rationeel zijn (en het wel denken te zijn). We nemen domme besluiten op basis van rassenvoorkeur of op basis van statistieken die we niet begrijpen. Of op basis van dromen.
Morewedge and Norton citeren een prachtig voorbeeld van de irrationaliteit van mensen. In een befaamd onderzoek uit 1974 werd aan proefpersonen gevraagd hoeveel Afrikaanse landen lid waren van de Verenigde Naties. Voor ze een antwoord gaven werd aan een rad van fortuin gedraaid. Heel veel proefpersonen gaven een antwoord dat dicht lag bij het cijfer waarop het rad was blijven stilstaan. terwijl dat uiteraard niets van doen had met het aantal Afrikaanse landen dat lid is de de VN.
De moraal: als we dromen dat onze vrienden voorspoed zullen hebben, zijn we meer geneigd die dromen serieus te nemen dan wanneer we dromen dat onze vrienden iets ergs gaat overkomen. En we nemen dromen waarin onze vijanden zwaar worden gestraft serieuzer dan dromen waarin onze vijanden triomferen. Kortom, onze dromen zeggen mogelijk vooral iets over de menselijke neiging tot optimisme.

Bron(nen):   Time