Kinderen van oudere vaders dommer en trager

Er zijn allerlei bezwaren in te brengen tegen mannen die op latere leeftijd hun gezin in de steek laten, een jongere vrouw zoeken en dan weer een nieuw gezin stichten.
Er zijn bezwaren van morele aard, want twee ontwrichte gezinnen stichten in een enkel mensenleven is misschien overdreven; er zijn bezwaren van financiële aard, want de kosten van twee gezinnen moeten niet worden onderschat,; er zijn bezwaren van emotionele aard, want vroeger of later ga je dat eerste gezin missen, maar er blijken ook bezwaren van biologische aard.
Baby’s van oudere vaders worden gemiddeld dommer, trager en kunnen zich slechter concentreren, toont Brits onderzoek aan, zo meldt de BBC. Vermoedelijk is de oorzaak dat sperma van oudere mannen meer defecten vertoont dan dat van jongere mannen.
Tegen te laat moederschap wordt alom gewaarschuwd, maar tegen laat (opnieuw) vader worden lijkt dus ook wel wat in te brengen.

Bron(nen):   BBC