Varkensgriep: lessen uit het verleden

Het is verstandig geen overhaaste beslissingen te nemen bij de bestrijding van een nieuw griepvirus. Dat is een belangrijke les uit het verleden, en met name uit 1976 toen een jonge soldaat in de Amerikaanse staat New Jersey stierf als gevolg van een varkensgriep – die later een variant van de vogelgriep bleek. De toenmalige president Gerald Ford besloot tot een kostbaar vaccinatieprogramma, maar dat werd abrupt stopgezet nadat was gebleken dat dat veel mensen na de inenting het Guillain-Barré-syndroom ontwikkelden. Meer dan dertig mensen stierven aan de gevolgen ervan.
De aanpak in 1976 was met de kennis van toen nog niet zo gek. De autoriteiten vreesden voor een nieuwe pandemie zoals de Spaanse Griep, die in 1918 circa 40 miljoen mensenlevens eiste. Maar achteraf bleek het griepvirus uit 1976 helemaal niet zo gevaarlijk.
Ondanks de vooruitgang in de wetenschap, zo schrijft Time, blijft ook nu de uitbraak van het nieuwe griepsvirus omgeven met onzekerheden. "Onze kennis is beperkt. Op dit moment weten we bijvoorbeeld niet hoe het komt dat mensen in Mexico overlijden, maar elders niet."
Het nemen van verstandige beslissingen wordt vaak nog bemoeilijkt doordat ook politieke belangen meespelen. Het vaccinatieprogramma in 1976 had plaats te midden van de verkiezingscampagne van Gerald Ford, en volgens sommige historici was de beslissing om te gaan vaccineren voor een groot deel ingegeven door de behoefte van Ford om zich te profileren als een sterke leider.
Op YouTube staat een oud voorlichtingsfilmpje uit 1976 dat mensen nogal nadrukkelijk waarschuwt voor de enorme gevaren van de griep.

Bron(nen):   Time  Wired  Youtube