Windernergie is geldverspilling

Wind-energie is een illusie, een doodlopende weg, een ineffciente manier van energie opwekking. Professor Jack Steinberger, Nobel-prijwinnaar en directeur van CERN vindt dat Europa zo snel mogelijk moet ophouden geld te verspillen aan windernergie. "Wind heeft geen enkele toekomst. Dat is zonde van het geld. Thermische zonne-energie (foto), een techniek waarbij zonnestralen door spiegels worden opgevangen, belooft veel meer." Volgens Steinberger is er nog voor minstens zestig jaar olie en kunnen zonne-complexen in de Sahara daarna voor minstens tachtig procent van de energiebehoefte van de wereld zorgen.Wind-energie is een illusie, een doodlopende weg, een inefficiente manier van energie opwekking.

Nog drie aanvullende berichtjes


12-02-2009
De ministers Cramer (VROM), Van der Hoeven (EZ) en Verburg (LNV) hebben met provincies (IPO) en gemeenten (VNG) nieuwe afspraken gemaakt over meer windenergie op land. Door het inzetten van windteams, het instellen van een helpdesk en eenduidige informatievoorziening moeten windenergieprojecten sneller gerealiseerd worden.

Amsterdam, 10 maart 2009
Het lijkt erop dat Nederland haar naam als molenland weer wat meer eer aan gaat doen.
Naast het reeds volop draaiende Prinses Amalia windpark bij IJmuiden, staan verschillende nieuwe windparkprojecten op stapel: behalve de 300 MW ter hoogte van Callantsoog en een tweede windpark van 350 MW bij IJmuiden springt vooral het megawindpark van 450 MW dat bij Urk moet herrijzen, in het oog. Dit megawindpark zal voor circa 480.000 huishoudens of zo’n 1,2 miljoen mensen stroom gaan produceren.

Den Haag / Utrecht, 15 mei 2009 -
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft een Taskforce windenergie op zee ingesteld. Deze Taskforce zal haar adviseren over de beste manier om windenergie op zee voor 2020 te realiseren. Stichting Natuur en Milieu gaat ervan uit dat haar lobby voor ambitieuzer kabinetsdoelstellingen en het initiatief voor de windenergie-coöperatie Zeekracht heeft bijgedragen aan het besluit.

Bron(nen):   The Times