Nieuwe aanpak van kanker: stabiliseren

Patiënten met kanker hopen op genezing, maar het zou wel eens veel verstandiger kunnen zijn om tumoren niet te verwijderen, maar te beheersen.
De radioloog Roger Gatenby pleit in Nature voor een radicaal andere aanpak van kanker: tumoren op aanvaardbare grootte houden, door middel van medicijnen.
Met agressieve chemotherapieën worden vaak alleen de zwakkere kankercellen vernietigd. De sterkere cellen overleven. Als de kanker terugkeert, is die vervolgens moeilijker te bestrijden. 
Het zal psychologisch gezien nog lastig te zijn, zo voorspelt Gatenby, om mensen te laten wennen aan het idee dat ze een behandeling krijgen die niet gericht is op genezing.
 

Bron(nen):   Scientific American  Nature