Mannen: wacht niet te lang

We wisten dal dat mannen minder vruchtbaar worden naarmate ze ouder worden. Maar we wisten niet dat het kans op Down Syndroom niet slechts aan de leeftijd van de moeder, maar ook die van de vader valt toe te schrijven: als beide ouders boven de 35 zijn stijgt de kans op Down veel verder dan wanneer alleen de vrouw boven de 35 is.
Hoe ouder een man, des te beschadigder zijn sperma, met als gevolg een verhoogd risico op onvruchtbaarheid, miskramen en geboorte-afwijkingen. Lagere intelligentie is vaak toe te schrijven aan de leeftijd van de vader en een derde van het aantal gevallen van schizofrenie hangt samen met de leeftijd van de vader.  Vaders van boven de 40 hebben zes keer grotere kans een autistisch kind te krijgen dan een vader onder de dertig.
En dan zijn er nog een paar zeldzame ziekten die exclusief samenhangen met de leeftijd van de vader:  Apert syndroom, Crouzon syndroom, en Pfeiffer syndroom en achondroplasia, de meest voorkomende oorzaak van groeidefecten.

xLDen>nl GoogleC
autitisch
Bron(nen):   Psychology Today