Werkloos zijn is erger voor protestanten

Onvrijwillig werkloos zijn is onaangenaam, maar voor de een is het erger dan voor de ander. Voor mensen met een protestants-christelijke achtergrond is het erger dan voor 'gewone' mensen leert een studie waar Harvard Business Review over schrijft. De psychische schade en druk die samenhangt met werkloosheid is voor protestanten 40 procent erger dan voor de gemiddelde mens, zeggen  André van Hoorn en Robbert Maseland van de universiteit van Groningen. Zij vergeleken het niveau van subjectief welbevinden van 150.000 mensen verspreid over 82 landen om tot deze conclusie te kunnen komen. De oorzaak van dat extra ongeluk zit hem in de intrinsieke waarde die het protestantse geloof hecht aan werken. Werken is niet slechts een middel om een doel te bereiken - kunnen zorgen voor jezelf - maar is ook goed zonder meer. "Ledigheid is des Duivels oorkussen," leren protestanten. Dus als ze gedwongen hun dagen slijten in ledigheid dan worden ze daar extra somber van.  

Bron(nen):   HBR