Voordelen borstvoeding worden overdreven

De voordelen van het geven borstvoeding worden sterk overdreven. In feite is er weinig bewijs dat moedermelk baby's werkelijk beter beschermt tegen ziektes en allergieën. Dat meldt The Times op gezag van professor  Michael Kramer - ogenschijnlijk een onverdachte bron aangezien de hoogleraar uit Canada zich sinds 1978 in het onderwerp heeft verdiept en ook adviseur is van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO en Unicef.
Welingelichte Kringen signaleerde al eerder dat steeds vaker vraagtekens worden gezet bij de vermeende morele plicht van moeders om hun kinderen borstvoeding te geven. Eerder publiceerde bijvoorbeeld The Atlantic Monthly een baanbrekend stuk (zie de derde link).
Het meeste onderzoek waaruit blijkt dat borstvoeding wel grote gezondsheidsvoordelen heeft, is volgens Kramer ofwel gedateerd ofwel eenvoudigweg onjuist. Ook de bewering dat borstvoeding ertoe bijdraagt dat kinderen op latere leeftijd geen obesitas ontwikkelen, is dubieus.
Dat uit veel onderzoek blijkt dat vrouwen die hun kinderen borstvoeding geven, ook gezondere kinderen hebben, is volgens Kramer goed verklaarbaar. Het is aannemelijk dat deze vrouwen ook op andere gebieden zeer bewust omgaan met gezondheidsvraagstukken, waardoor hun kinderen inderdaad gezonder zijn.

Bron(nen):   The Times  The Times  Welingelichte Kringen