Dik dus dom

Van dikke mensen zijn de hersenengebieden waarmee een mens kan denken kleiner dan van mensen zonder overgewicht. Dat geldt met name voor ouderen. 
Mensen met aanzienlijk overgewicht hebben hersenen die 16 jaar ouder zijn dan hun slanke leeftijdgenoten: ze krimpen sneller vanwege het dik zijn. Vooral de gebieden waar planning plaatsvindt en het geheugen zetelt worden getroffen. 
Er was al eerder verondersteld dat dementie en dikte een verband met elkaar hadden. Nu is dat verband uitgebreid: je wordt van dik zijn ook (aanzienlijk) dommer, zonder meteen dement te worden.
Van te dik worden op oudere leeftijd kreeg je al suikerziekte, slechte gewrichten en een grotere kans op hartfalen. Daar komt domheid nu bij.

Bron(nen):   New Scientist