De huishouding is iets voor vrouwen

Kinderen vinden het normaal dat een vrouw veel meer werk verricht in de huishouding dan een man. En vinden het ook normaal dat een meisje thuis meer doet dan een jongen.
Dit is de somber gepresenteerde uitkomst van wetenschappelijk onderzoek, zoals The New York Times vandaag bericht.
Nee, het is niet zo dat de natuur op geen enkele manier wenst mee te werken aan nieuwe inzichten over mannen en vrouwen. Zo blijkt dat ieder uur dat een vader per week in de huishouding besteedt tot gevolg heeft, dat kinderen ook een paar minuten per week aan huishoudelijke taken besteden. Goed voorbeeld doet goed volgen.
De wetenschappers zijn wel een beetje beteuterd om die blijkbaar hardnekkige rolpatronen. "We expected that as a generation or two of women have gone out into the labor force, the gender differences would have faded in their children, but thats not happening."
Conclusie: de culturele omgeving is zeer veranderlijk, maar de natuur gaat onverstoorbaar haar eigen gang.

Bron(nen):   The New York Times