Stress vroeg in het leven heeft grote gevolgen

Muisjes die aan stress worden blootgesteld als het nog hele kleine muisjes zijn, hebben daar de rest van hun leven last van. Een aantal babymuisjes werd drie weken lang iedere dag gedurende drie uur weggehaald bij hun moeder. Ze kregen voldoende voedsel, maar dus niet de veiligheid van hun moeder. Het bleek een ingreep met grote gevolgen. Ze hielden hun hele leven gedragsstoornissen en ook een slechter geheugen dan gewone muizen.
Bekend is dat mensen schade oploppen van stress vroeg in het leven. De test met de muizen biedt aanknopingspunten hoe dat komt.

Bron(nen):   BBC