Hersenchirurgie gaat langzaam vooruit

 Het is niet onomstreden, maar volgens The New York Times zijn de resultaten in de VS bemoedigend. We hebben het over hersenchirurgie. Bij de ene patiënt met psychische problemen zijn de resultaten verbluffend, bij een ander heeft het niets geholpen.
Maar per saldo is er vooruitgang. Voor het eerst sinds de jaren vijftig mogen nu ook weer patiënten die aan een obsessief-compulsieve stoornis (dwangneurose) lijden, geopereerd worden.
Afgelopen decennium hebben circa vijfhonderd mensen in de VS een hersenoperatie ondergaan, voor uiteenlopende aandoeningen als depressie, het Syndroom van Gilles de la Tourette of zelfs zwaarlijvigheid. Op dit moment komen slechts een paar duizend mensen in aanmerking voor een hersenoperatie, gezien de strikte criteria die van toepassing zijn.
Naarmate de techniek meer ingeburgerd raakt, kunnen miljoenen mensen aankloppen voor een ingreep. Maar daarmee zal ook de kritiek weer oplaaien. Doktoren weten bij een hersenoperatie niet altijd waar ze aan beginnen, waardoor de resultaten onvoorspelbaar zijn. Voorzichtigheid moet voorlopig het devies zijn.

Bron(nen):   The New York Times