Magneten kunnen je normen en waarden veranderen

We weten wat goed is en kwaad en dat maakt ons mensen bijzonder; volgens sommigen zelfs gods evenbeeld.Maar helaas. Ook moraliteit is mogelijk eerder een kwestie van natuurlijke krachten, dan van verheven bewustzijn. Wetenschappers zijn er in geslaagd om iemands persoonlijke morele opvattingen helemaal om te keren, simpel door de persoon onder invloed te brengen van een magnetisch veld. 

Er is een gebied in de hersenen dat ons in staat stelt ons te verplaatsen in andere mensen. Dat bevindt zich vlak achter het oor en heet de temporoparietal junction

De proefpersonen moest verhalen lezen en daarop morele opvattingen baseren. De verhalen gaan over mensen die een ander doden. In het ene geval opzettelijk, in het andere geval expres. Zolang de temporoparietal junction met rust wordt gelaten oordelen de meeste proefpersonen hetzelfde: iemand expres doden is veel erger dan iemand  per ongeluk treffen.

Maar zodra het verantwoordelijke hersenengebied onder invloed wordt gebracht van een magneet, en daardoor lam wordt gelegd, zijn de proefpersonen niet meer in staat zich in te leven in de dader. Ze maken geen enkel onderscheid meer tussen doden met opzet of doden per ongeluk. De proefpersonen moest verhalen lezen en daarop morele opvattingen baseren.

De proeven gingen nog verder en wie daarvan meer wil weten kan terecht bij een van de drie bronnen. Maar de conclusie lijkt redelijk onontkoombaar: moraliteit is gewoon een hersenfunctie. Niet meer en niet minder.

Bron(nen):   NPR  Science Now  BusinessWeek