Schone lucht bedreigt het klimaat

De luchtvervuiling is de afgelopen decennia zeer effectief bestreden. Smog, rokende schoorstenen, ze zijn uit de rijke landen verdwenen. Maar dat blijkt slecht nieuws voor het klimaat. Vooral het ontbreken van aerosol in hert atmosfeer - de oudere lezers weten het nog wel: dat het is gas dat kwam uit spuitbussen - blijkt een geduchte tegenvaller voor het klimaat. CO2 en aerosol werken elkaar tegen. Dus nu we geen aerosol meer uitstoten (vanwege het gat in de Ozon-laag) veroorzaken we de temperatuurstijging. 
Wie er meer van wil weten kan terecht bij National Public Radio (langzamerhand een van de betere journalistieke bronnen van de VS) en de Los Angeles Times.

Bron(nen):   NPR  Los Angeles Times