Make love not war

Van knuffelen kan oorlog komen. Oxycitine, het ‘liefdeshormoon’ dat je hersenen aanmaakt als je geknuffeld wordt en dat ertoe bijdraagt dat een kersverse moeder en haar baby een hechte band kunnen ontwikkelen, kan er ook voor zorgen dat een soldaat ten strijde trekt en zichzelf opoffert voor volk en vaderland. Het verhoogt namelijk de kans op agressie als de eigen groep bedreigd wordt. De stof speelt een complexere rol dan de ‘make love, not war’ die het tot nu toe kreeg toegedicht. Dat is gebleken uit onderzoek van sociaal psychologen van de Universiteit van Amsterdam. 

Mannelijke vrijwilligers die een vleugje oxycitine via een neusspray kregen toegediend voor ze deelnamen aan een ‘prisoner’s dilemma game’ (een spel waarbij het eigenbelang afgewogen moet worden t.o.v. het groepsbelang), waren eerder geneigd om in het belang van de groep te handelen. In een ander experiment werd nagegaan in hoeverre proefpersonen samen wilden werken met een groep van buitenstaanders. Als de andere groep tegenstrijdige belangen had en niet bereid was om samen te werken, namen de mannen die oxycitine kregen toegediend de eigen groep meer in bescherming tegen de buitenstaanders, desnoods door middel van agressief gedrag. De kans op agressie was groter naarmate de mannen angstiger waren voor de tegenstanders.

Het toedienen van oxycitine aan soldaten is vooralsnog geen oplossing. Het kan er weliswaar toe bijdragen dat ze een hechtere groep vormen en eerder geneigd zullen zijn om zichzelf op te offeren voor het belang van de groep. Maar het is ook mogelijk dat ze preventief in de aanval zullen gaan en dat kan tot een escalatie van conflicten met de tegenstanders leiden.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of oxycitine ertoe bijdraagt dat men de eigen groep, individuen binnen de eigen groep of kwetsbare individuen in het algemeen wil beschermen. Ook is nog niet bekend of oxycitine vrouwen net zo strijdlustig kan maken. 

Bron(nen):   LiveScience.com