Heb medelijden met botox-dames

De Botox-story wordt almaar treuriger. Veel (rijkere) vrouwen laten hun gezicht met deze (giftige) albastine vullen, om zodoende iets terug te halen wat hen is ontsnapt: hun jeugd. Het vulmiddel doet in een opzicht zijn werk: het suggereert een gladde, jonge, rimpelloze huid.
Maar aldoende veroorzaakt het nog iets anders: het zorgt er voor dat bepaald emoties niet meer zichtbaar kunnen worden. Peinzen, lachen, blij kijken, angstig kijken, het zit er niet meer in. Botox-slachtoffers zien er een beetje uit als Parkinson-patienten in hun laatste fase.
Maar het blijkt nog erger: wie geen emoties kan laten zien, kan ze ook niet meer voluit voelen, weet Livescience p basis van onderzoek aan een Amerikaanse universiteit. De hersenen sturen bij en emotionele gebeurtenis (bijvoorbeeld: een droevige film) en signaal naar de aangezichtspieren. Commando: droevig. Maar het omgekeerde moet ook gebeuren. Als de aangezichtspieren op droevig staan, versterkt dat in de hersenen het signaal dat er iets droevigs is.
Na een Botox behandeling komt dat signaal niet. Met als gevolg dat degenen die met dit wondermiddel zijn behandeld niet alleen geen emoties meer tonen, maar ze ook veel minder zullen hebben.
Probeer maar: als je een lachend gezicht trekt, word je vanzelf wat vrolijker. Als je gaat fronzen, zie je meer problemen.

Over het onderzoek:
Emoties van vrouwen behandeld met Botox werden vergeleken met vrouwen behandeld met Restylane, een vulmiddel dat de spieren niet stillegt. Er werden voor en na de behandeling afbeleedingen en filmfragmenten getoond die emoties oproepen. Bij de Botox-vrouwen waren de emoties na de behandeling afgestompt.  De Botox-vrouwen bleken gemiddeld tot veel minder emoties instaat dan de Restylane-vrouwen.

Bron(nen):   Live Science  MSNBC