Oudste iconen van apostelen ontdekt

In de catacomben van Santa Tecla in Rome zijn de oudste iconen gevonden, die de apostelen Petrus, Paulus, Andreas en Johannes voorstellen. Ze dateren uit de late vierde eeuw en sieren het plafond van een kleine grafkamer. De catacomben van Santa Tecla bevinden zich op ongeveer 500 meter afstand van de Basiliek van Sint-Paulus buiten de Muren, bovenop het graf van de Apostel Paulus.

Een jaar geleden had L'Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, al bericht over de vondst van een afbeelding van de apostel Paulus in de catacomben. De iconen werden ontdekt dankzij een nieuwe lasertechniek waarmee de muurschilderingen werden ontdaan van een kalklaag. De laserstralen laten het vocht, dat zich tussen de muurschilderingen en de kalklaag bevindt, verdampen

‘Deze ontdekking toont aan dat de verering van de apostelen dateert van het begin van het christendom’, aldus Barbara Mazzei die de leiding heeft over de restauratie van de grafkamer. Uniek is ook dat het gaat om individuele portretten en niet om een groepsafbeelding. Deze portretten liggen waarschijnlijk ten grondslag aan latere afbeeldingen van de vier apostelen. Van Andreas en Johannes zijn dit de oudste voorstellingen. Van Petrus werden al afbeeldingen gevonden die dateren uit het midden van de vierde eeuw, maar nooit alleen op een icoon.

Bron(nen):   Le Monde