Een wereld zonder muggen?

Het verwijderen van één soort organisme uit het ecosysteem, heeft ernstige gevolgen voor het ecosysteem als geheel. Toch? Niet wanneer het om muggen gaat! Onderzoeker Murphy bestudeert al 20 jaar muskieten, maar wat haar betreft mogen ze vandaag nog van de aarde verdwijnen. Die gedachte heeft vele medestanders.

Wereldwijd krijgen 247 miljoen mensen malaria, waarvan één miljoen overlijdt. Verder verspreiden muskieten gele koorts, knokkelkoorts, het West Nijl virus, Rift vallei virus, Chikungunya virus en Japanse encefalitis (hersenontsteking). En dan is er nog de ‘plaag’ factor: ze vormen zwermen die opeengepakt genoeg zijn om Kariboes in Alaska  te verstikken.

En wat zou er gebeuren als ze niet (meer) bestonden? Zou iets of iemand ze missen? Wetenschappers kwamen met een verrassend antwoord op deze vraag dat er kort gezegd op neer komt; nee, eigenlijk niet! Sterker nog: als muskieten enig nut zouden hebben had de mens wel een manier gevonden ze te exploiteren. Maar het enige wat wij van muskieten willen is dat ze verdwijnen. Ze hebben geen enkele functie in de natuur die niet vliegensvlug door een andere soort overgenomen kan worden. Het enige werkelijk grote ecologische gevolg van het verdwijnen van de mug zou zijn dat je méér mensen krijgt. Dat is de consequentie. Verder zal de natuur zijn beloop hebben als daarvoor, en wellicht verbeteren.

Als we ze morgen uitroeien, zullen de ecosystemen waar ze actief zijn even hikken, en daarna gaat het leven verder. En wordt hun plaats ingenomen door iets dat beter is, of erger…

Bron(nen):   Nature