Seksueel misbruikte puber heeft veel kans om later schizofreen te worden

Uit een Australisch onderzoek bij 2759 mensen, waarvan bekend was dat ze voor hun 16e het slachtoffer werden van seksueel misbruik, blijkt dat zij meer kans hebben om later psychotisch te worden (2,8% tegenover 1,4%) en vooral om schizofreen te worden (1,9% tegenover 0,7%) dan mensen die niet misbruikt werden.

Het risico was het grootst voor kinderen die ouder waren dan 12 ten tijde van het misbruik, waarbij sprake was van penetratie en van meerdere daders. Dan was de kans op een psychose 17% en op schizofrenie bijna 9%.

Meestal reageert de publieke opinie geschokt als het misbruik van zeer jonge kinderen betreft, maar uit dit onderzoek blijkt dat het misbruiken van jonge adolescenten zo mogelijk nog schadelijker is.

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening, die meestal gepaard gaat met psychoses die zich kunnen uiten in hallucinaties, wanen, ongewone spraak, verwardheid en bizar gedrag. Ondanks de beschikbaarheid van nieuwe behandelingen met minder bijwerkingen herstelt ook nu slechts één op de vijf van de stoornis, terwijl één op de  tien mensen met schizofrenie suïcide pleegt.

Bron(nen):   Science Daily  Anoiksis