Narcisten worden met uitsterven bedreigd

Tot voor kort was het een veel voorkomende stoornis (vooral bij mannen), maar nu lijken narcisten ineens een bedreigde diersoort. Niet dat ze bij bosjes dood gaan. Ze zijn er nog steeds, maar wat veel erger is: ze worden genegeerd.

In de nieuwe editie van de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM-V), die verwacht wordt in 2013, worden 5 van de 10 persoonlijkheidsstoornissen geschrapt. Het zal je maar gebeuren: nu ben je alles en morgen ben je helemaal niets!

Volgens de de DSM IV(R) is een narcistische persoonlijkheids-stoornis een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie, beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit 5 (of meer) van de volgende criteria:

  1. heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (bijvoorbeeld overdrijft eigen prestaties en talenten, verwacht als superieur erkend te worden zonder de erbij horende prestaties);
  2. is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid, of ideale liefde;
  3. gelooft dat hij of zij 'heel speciaal' en uniek is alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan, met andere heel speciale mensen of mensen (of instellingen) een hoge status;
  4. verlangt buitensporige bewondering;
  5. heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben, dat wil zeggen onredelijke verwachting van een uitzonderlijk welwillende behandeling of een automatisch meegaan met zijn of haar verwachtingen;
  6. exploiteert anderen, dat wil zeggen maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doeleinden te bereiken;
  7. heeft een gebrek aan empathie (invoelend vermogen): is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te of zich ermee te vereenzelvigen;
  8. is vaak afgunstig of meent dat anderen op hem of haar afgunstig zijn;
  9. is arrogant of toont hooghartig gedrag of houdingen.

Dat was dus een een makkie: een kwestie van tot 5 tellen. In de DSM V blijft het mogelijk om losse persoonlijkheidskenmerken vast te stellen, maar de typologie verdwijnt en da's nou jammer, want dokters houden van hokjes om patiënten in te duwen en etiketjes om er op te plakken. De DSM V is opgesteld door academici die te weinig ervaring hebben in de praktijk, zeggen de critici. Beiden gaan nu met elkaar in de clinch en de critici zullen er alles aan doen om de persoonlijkheidsstoornissen in ere te herstellen. Voorlopig is er dus geen reden om te wanhopen voor narcisten: tot 2013 staan ze nog even in het centrum van de belangstelling.

Bron(nen):   New York Times