De wereld door de ogen van een baby

Hoe ziet de wereld eruit vanuit het perspectief van een baby? Canadese psychologen analyseerden videobeelden die gemaakt werden door een kleine camera die baby's droegen op hun hoofd. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in de waarneming van gezichten en een fenomeen dat 'perceptuele vernauwing' ofwel het 'andere ras effect' heet. Dit houdt in dat baby's in hun eerste levensjaar geleidelijk het vermogen verliezen om onderscheid te maken tussen gezichten van mensen van een ander ras dan hun eigen. Aan het onderzoek namen 14 baby's deel van 1 maand oud en 16 van 3 maanden. Gedurende 2 weken droegen ze de 'baby-cam' op hun hoofd, iedere keer als ze wakker waren. In totaal werd bijna 20 uur aan beeldmateriaal verkregen van de baby's van 1 maand en meer dan 25 uur van de de baby's van 3 maanden. Dit verschil is te wijten aan het feit dat de oudere baby's gemiddeld 9 uur per dag wakker waren, terwijl de jongere baby's gemiddeld 7 uur wakker waren. Wat in ieder geval duidelijk werd, was dat baby's blootgesteld worden aan een overdaad aan gezichten, goed voor 25% van hun wakkere leven. Wat ook opviel was dat ze bijna uitsluitend gezichten van mensen van hun eigen ras (96%) zagen, ondanks het feit dat het onderzoek werd uitgevoerd in Toronto, een multiculturele metropool. Dit zou kunnen verklaren waarom 3 maanden oude baby's al een voorkeur hebben om te kijken naar gezichten van mensen van hun eigen ras. De baby-cambeelden toonden ook aan dat baby's vooral vrouwelijke gezichten (70%) en gezichten van volwassenen (81%) zien. Voor die twee categorieën ontwikkelen ze ook een voorkeur.

Bron(nen):   BPS Research Digest