Bewijzen aangetoond voor de Big Bang

Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze nieuw bewijs hebben gevonden voor de oerknal,"het begin van alles", althans in ons heelal. Het gaat  om zwaartekrachtgolven uit de beginperiode van het universum. Die golven zijn een soort rimpels in de ruimtetijd, afdrukken die ontstaan zijn toen het universum 13,8 miljard jaar geleden geboren is. Met de ontdekking die nu is aangekondigd lijkt vast te staan dat ons heelal met de Big Bang is begonnen. Mensen die inzage hebben gekregen, spreken van "spectaculair bewijs", een "doorbraak" en "een Nobelprijswaardige ontdekking". Het onderzoek bevestigt een integrale verbinding tussen kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie van Einstein De oerknal moet zo'n 14 miljard jaar geleden zijn geweest. Het heelal breidde zich daarna in korte tijd enorm uit, wat wetenschappers in de jaren 80 'inflatie' noemden. Met een telescoop op de Zuidpool zijn nu stralingssporen waargenomen, die een vervorming hebben ondergaan die naadloos past bij die theorie van de inflatie.

8 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Doh!

  Gisteren was dan eindelijk ook de Nederlandse premiere van Cosmos 2.0. Neil is een waardig opvolger van Carl Sagan. Samen met de rest van het productieteam natuurlijk (waaronder Seth McFarlane). DeGrasse Tyson heeft overigens ook een heerlijk boek geschreven over het belang van ruimte-exploratie, genaamd Space Chronicles. In zekere zin sluit het aan bij wat Nobelprijswinnaar Higgs ook al opmerkte over ‘blue-sky research’; onderzoek doen om te onderzoeken en niet zozeer om meteen “real world” resultaten te zien en te boeken. Want ik voel de bui alweer hangen; boeroepers zullen zich afvragen waarom er een duur onderzoek moet worden gedaan naar het ontstaan van ons universum…

  Nu ja, zulke sceptici zul je altijd blijven houden. De vraag is natuurlijk wat er voor die Big Bang was. Dat zullen we nooit te weten komen. Men gaat nu – naar ik meen – ik ben ook maar een leek (met weliswaar zeer veel interesse) – uit van een singulariteit waarbuiten niets bestond; geen ruimte, geen tijd. Maar hoe de Big Bang zelf is ontstaan, blijft giswerk. De meest interessante mogelijkheden (en die kwamen gisteren ook kort aan bod bij Cosmos) zijn imho de bubbeltheorie en de M(embraan)-theorie. Vooral de bubbeltheorie waarbij ons universum op zichzelf ook maar een bijzonder klein onderdeel is van een nog groter en eindeloos veld van universa (‘bubbels’) is overweldigend. Vanuit de M-theorie zou te verklaren kunnen zijn hoe de Big Bang is ontstaan; een botsing tussen twee membranen, waarbij een gigantische lading energie en materie vrijkomt.

  http://www.youtube.com/watch?v=2Ds47ozzSrU

  M-Theory:
  http://www.youtube.com/watch?v=Pubb3QA_t1I

  En één van mijn favoriete profs:
  http://www.youtube.com/watch?v=6u9YmpCg9bY

  Dit is – in kosmologisch opzicht – werkelijk één van de meest fascinerende tijden om in te leven.

  • AT

   Voor wetenschappers is niet de vraag wat er voor de oerknal was, er was simpelweg niets! Het heelal, met daarin ruimte en tijd, is ontstaan na de oerknal. Omdat er voor de oerknal geen tijd bestond en ruimte niet gedefinieerd werd door deeltjes en straling, wordt dit ‘niets’ genoemd.

   Maar in ieder geval heel spectaculair nieuws dit!

   (in antwoord op Doh!)
   • Doh!

    Ja, dat begrijp ik. Er bestond geen ruimte-tijd in óns universum. Maar dat neemt niet weg dat die singulariteit – waaruit ons universum zou zijn ontstaan – wel ergens vandaan zou kunnen (moeten?) komen. Sommigen leggen dat neer bij een hogere entiteit (god).

    Anderen – wetenschappers – zoeken het nu dus ook in bijvoorbeeld botsende membranen. Dan bestond er inderdaad nog steeds niets in óns universum (dat immers pas ná de knal is ontstaan), maar bestond er wel degelijk iets náást en vóór, maar búiten ons universum.

    Maar dit zijn vraagstukken waar we zeer waarschijnlijk (en helaas) nooit een antwoord op zullen krijgen.

    (in antwoord op AT)
    • AT

     Ah, klopt ja, en dan wordt de vraag weer hoe die mogelijk parallelle universa of wat dan ook zijn ontstaan. Misschien staan we met ontdekkingen als in dit nieuws nog maar helemaal aan het prille begin….

     (in antwoord op Doh!)
    • Karl Ruprecht Kroenen

     Voorlopig staat het Kosmologische argument nog fier overeind en is deze niet meer dan logisch.

     http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

     (in antwoord op Doh!)
     • Doh!

      Tja, het kosmologische argument is uiteindelijk ook maar een argument. Een idee, een theorie. Dat de mens niet toereikend genoeg is om alles te (kunnen) bevatten, betekent voor mij echter niet dat er daarom automatisch een hogere entiteit moet zijn. Zeer zeker niet. Er zijn alternatieven denkbaar. Op quantumniveau gebeuren dingen die we tot voor kort voor onmogelijk hielden. Deeltjes die op twee plaatsen tegelijk zijn en in twee verschillende toestanden kunnen verkeren. Voorbij de grens van een zwart gat vervallen de natuurwetten. Of, laat ik het beter formuleren, de natuurwetten zoals wij die kennen. Want uiteindelijk is een zwart gat ook onderdeel van dit universum. Ook dat kunnen we maar moeilijk bevatten. Er gebeuren een hoop rare dingen daarbuiten. Veel daarvan begrijpen we nog niet en zullen we allicht nooit begrijpen. Één van die zaken is het begin van alles. U kunt dat allemaal goddelijk noemen. Ikzelf zal dat niet zo snel doen. Of anders gezegd, het kosmologische argument is niet zaligmakend. Integendeel. En logisch zou ik het al helemaal niet noemen. Dat is slechts úw mening. Als er iets niet logisch is, dan is het wel het kosmologische argument. Maar ik wil daarmee niet beweren dat ik het helemaal uitsluit. Maar als er al een hogere entiteit is, dan is het in elk geval niet één van de door de mens verzonnen entiteiten.

      http://infidels.org/library/modern/theism/cosmological.html

      http://www.deatheist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=77:het-kosmologische-argument&catid=18:theistische-argumenten&Itemid=10

      Dat het argument fier overeind staat gaat mij dan ook (veel) te ver. Dat is slechts úw interpretatie. Maar u schijnt uw interpretaties nogal graag als enige en absolute waarheid te verkondigen. Als een übermensch. Ja, in onze wereld speelt religie een belangrijke en overheersende rol. Ongelovigen als ik zijn in de minderheid. Dus in dat opzicht staat uw argument inderdaad fier overeind. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat echter zeer zeker niet het geval. Daar wordt hevig getwijfeld en gedebatteerd over het ontstaan van alles.

      Één van de grote gaten in uw kosmologische argument is de vraag wie god heeft geschapen. Daar komt geen antwoord op. Blijkbaar kan die wel uit het niets ontstaan en heeft dus geen oorzaak nodig… Waarom zou dit niet voor het universum kunnen gelden? Bizar.

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • Karl Ruprecht Kroenen

      Vanmorgen stond jouw uw plus nog onder mijn schrijven, Nu opeens niet meer.

      U bent dus de link naar het kosmologische argument gaan volgen en hebt uzelf een beetje ingelezen.
      Dat laat mij al zien dat u helemaal niet eens duidelijk weet waarover het kosmologische argument precies gaat.

      Deze vragen die u nu uzelf hardop stelt,(want een vraag aan mij is het niet),zijn de meest voorkomende denkfouten die iemand maakt die met het kosmologische argument voor het eerst in aanraking komt.

      Uw hele redevoering die u nu afsteek gaat nog steeds uit van tijd,ruimte en materie en dus ook van de regels die daarmee samenhangen en dus ook de logica die erachter zit en vragen die er mee samenhangen.

      Het kosmologische argument,brengt ons aan de hand van regels der logica die wij ook toepassen in elk ander gebied van filosofie en wetenschap op een heel gemakkelijke wijze bij een eerste oorzaak.

      Ik begrijp ook wel dat het woord God in veel gevallen bij zoveel mensen een aversie opwekt dat men dan ook uit alle macht zal gaan proberen om het kosmologische argument terzijde te schuiven.
      Iets wat in feite alleen Atheïsten en Naturalisten zullen doen, niet omdat het geen sterk of eerlijk argument is ,maar omdat het concept van een eerste oorzaak of God ,hoe je het ook noemt,iets is wat niet strookt met hun framewerk van redenatie en aannames.
      Maar door dit te doen leggen zij selectief de regels der logica die zij wel gebruiken voor het staven van hun eigen aannames ter zijde en kunnen zij niet meer consequent blijven.

      De gangbare argumenten tegen het kosmologische argument hebben allemaal hun gemakkelijk te ontdekken logische en filosofische constructie fouten.

      De vraag wie God dan geschapen heeft ,toont al aan dat u niet begrijpt waar het kosmologische argument over gaat en laat zien dat u niet buiten het u bekende raamwerk kunt redeneren.
      Wat er weer op wijst dat u niet zelf een denker bent ,maar iemand bent die dingen hoort,leest en vervolgens napraat zonder ze zelf in een origineel eigen framewerk te integreren door ze u eerst eigen te maken en volgens eerlijke logische redenatie en overwegingsmechanieken zaken te toetsen op validiteit en vervolgens dezen u eigen maakt door ook alle er mee samenhangen contextuele eigenschappen te kunnen onderscheiden en elke keer weer opnieuw vanuit welk gewenst verrekpunt van redenatie altijd het overzicht kan houden daar er een ordelijk structuur in uw denkwereld aanwezig is.
      Het feit al dat u met ladingen links komt als bewijs van uw standpunt, geeft al aan dat u niet echt voor uzelf kunt doordenken over dit soort materie.

      Het kosmologische argument laat zien dat de eerste oorzaak van het heelal buiten tijd ruimte en materie ligt,en dis ook niet aan deze regels die men hierin vindt gebonden is ,dus een een vraag zoals; wie heeft die schepper dan geschapen is niet van toepassing,omdat als deze geschapen is geen schepper meer is en dus ook geen eerste oorzaak is en ook niet buiten tijd, ruimte en materie staat,daar deze vraagstelling enkel antwoord zoekt op zaken die gekoppeld zijn aan de principes van tijd,ruimte en materie.

      Uw opmerking over de wetenschap geeft al aan dat u de term wetenschappelijk op deze manier misbruikt om uw eigen aannames te valideren

      Er is bestaat niet zoiets als ” De wetenschap”.

      Er zijn meerdere soorten kampen binnen “De wetenschap.”
      Naturalistic science,Creationistic science en het zogenaamde Intelligent design kamp.
      En daarbinnen bevinden zich dan weer experimentele wetenschap en forensische wetenschap.
      Nou is ook niet zo bijzonder dat experimentele en forensische wetenschap niet het antwoord op alle zaken kan vinden.
      Al deze zaken zijn gebonden aan de regels van tijd, ruimte en materie en kunnen dus zaken die daarboven uitgaan niet wetenschappelijk vastleggen en dus verklaren.
      Maar omdat zij aan grenzen gebonden zijn wil dit nog niet zeggen dat er geen antwoorden zijn te vinden aangaande de zaken die niet wetenschappelijk te verklaren zijn.
      Wetenschap is daarvoor dus beperkt.

      Dat is waar filosofie verder gaat,doch met het vasthouden aan regels der logica die men ook hanteert in wetenschap.

      Om terug te komen op het kosmologische argument,
      het kosmologische argument geeft geen antwoord op wetenschappelijke vragen maar is een voortzetting van logische gevolgtrekkingen.
      Dewelke een valide methode is en het kosmologische argument ondanks alle kritiek door de tijden heen nog steeds als een huis staat.
      Velen gingen u voor, en dan vooral bekende Atheïsten ,die niet vanwege gaten in de logica van het kosmologische argument meenden het argument te moeten verwerpen,maar omdat het kosmologische argument in conflict was met de grondslag van hun eigen werkgebied.
      Maar ook zij hebben aantoonbaar de regels der logica moeten buigen en zijn blijven haken in denkfouten in tov logica die tevoorschijn komen als men hetgeen men logischerwijs niet omheen kan.

      Gebruik Googel eens om de meest voorkomende argumenten tegen het kosmologische argument op te zoeken en dan ook de weerlegging van die argumenten.
      Als u echter alleen Atheïstische sites gaat raadplegen zult u alleen de zogenaamde weerleggingen van het kosmologische argument vinden en niet de weerleggingen van deze weerleggingen.

      Daar men deze graag niet wil zien en horen omdat het moeten toegeven dat het kosmologische argument niet weerlegbaar is en men daardoor de grondslag van het eigen Atheïstische denken omver haalt..
      Ik durf te stellen, en heb gezien in hele veel debatten dat consequent vasthouden aan Atheïstische aannames ,dit er heel snel voor zorgt dat men vastloopt en van de regels der logica af moet gaan wijken en de toevlucht moet zoeken tot tal van andere onlogische oneerlijke denk en handelswijzen.

      Ik vindt het ook niet fraai dat u mij meteen indeelt bij de religieuzen.
      Ik weet wel wat u daarmee bedoelt hoor, u gooit alle gelovigen op een hoop gaat helemaal voorbij aan de grote onderlinge verschillen die er tussen al deze religies te vinden zijn.
      Ik beschouw mijzelf meer als een Filosofisch theïst.

      (in antwoord op Doh!)
 2. De Staatsburger

  Dat bewijs was in 1964 al gevonden toen de kosmische achtergrondstraling werd gemeten.

Reacties niet toegestaan