Kernfusie komt in stapjes dichterbij

Kernfusie kan een van de energiebronnen van de toekomst zijn. Bij kernfusie smelten twee atoomkernen samen waarbij energie ontstaat. In tegenstelling tot kernsplijting, wat in kernreactoren gebeurt, blijft er geen gevaarlijk radioactief afval over. Kernfusie is onder andere de energiebron van de zon.
Het probleem met kernfusie is dat het alleen bij zeer hoge temperaturen kan plaatsvinden. Het gloeiendhete plasma waarin de fusie plaatsvindt, moet in bedwang gehouden worden, meestal door het vast te houden in een magnetisch veld. Dat gaf tot voorkort veel ploblemen, maar lijkt nu steeds beter te lukken.
Met acht magnetische spoelen weten Duitse onderzoekers allerlei instabiliteiten in fusieplasma tegen te gaan. Daardoor blijft het plasma stabiel opgesloten in het magneetveld. Dergelijke instabiliteiten vormen een van de grote problemen bij kernfusie. Het gloeiend hete plasma, tot wel honderd miljoen graden, mag de wand van het plasmavat namelijk niet aantasten.
Mede op basis van dit succes wordt binnenkort besloten over 300 miljoen euro subsidie voor een nieuwe kernfusiecentrale, die in het Franse Cadarache gebouwd moet worden.

Bron(nen):   NWT Magazine