Vaders leven langer

Vaders met 2 of meer kinderen leven aanzienlijk langer dan kinderloze mannen. Vaders van 1 kind verschillen qua sterftekansen niet van kinderloze mannen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van het Nederlandse GLOBE-onderzoek (Gezondheid en LeefOmstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken). Dat is in 1991 opgezet door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. In 2008 zijn de gegevens gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zodat kon worden vastgesteld wie 17 jaar na het begin van het onderzoek nog in leven was.

De onderzoekers keken ook welke factoren het verband tussen vaderschap en sterftekansen kan verklaren. De resultaten laten zien dat mannen zonder kinderen meer roken en drinken, minder vaak een partner hebben en lager opgeleid zijn en mede daardoor korter leven dan vaders met twee of meer kinderen. Misschien ontbreekt het kinderloze mannen aan aanmoedigingen van partner en kinderen om gezond gedrag te vertonen. Maar het is ook zo dat vaders gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn dan kinderloze mannen en een hogere opleiding gaat ook samen met een gezondere leefstijl.

Vaders van één kind wijken af van vaders met meerdere kinderen door hun lagere opleidingsniveau en lagere sociaal-economische status. Verder onderzoek is nodig om uit te vinden waarom bij vaders met één kind de gezondheidsvoordelen op lange termijn ontbreken.

Bron(nen):   Erasmus Universiteit Rotterdam