Dik maar gelukkig: zoutjes zijn heilzaam

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je dat pakje pinda's toch opeet, als je weet dat je er dik van wordt? Omdat je het fijn vindt. En dat klopt, want je wordt van zoute dingen inderdaad gelukkiger. Althans: ratten worden gelukkiger. Bij proeven werden twee groepen ratten blootgesteld aan stress. Ratten die net vette zoute dingen op hadden en ratten die dat niet hadden. De zoutjes-ratten bleken veel beter bestand tegen de stress: het hersengedeelte waar paniek zetelt was veel minder actief en er kwam ook oxytocin vrij, het gelukshormoon.
Kortom: met de zoutjes-ratten ging het beter dan met de gezonde ratten.
En aangezien ratten biologisch sterk lijken op mensen...

Bron(nen):   Time