Vlaamse koeien in actie tegen opwarming aarde

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van de Vlaamse overheid (ILVO) gaat de uitstoot van methaan bij koeien meten in 'gasuitwisselingskamers'. Doel is om de uitstoot van het broeikasgas met 15 tot 20% te doen dalen.

In de gasuitwisselingskamers worden de gassen gemeten die koeien uitstoten. Dat gebeurt met de grootse aandacht voor het dierenwelzijn. De kamers zijn ruim en voorzien van grote ramen, zodat de koeien elkaar kunnen zien en zich niet afgezonderd voelen. Er is een mestschuif, een voederbak en een antimorsdrinkbak. Een dikke ligmat zorgt voor het nodige comfort.

Maar waar het om draait, is natuurlijk de hoogtechnologische meetapparatuur (zoals een laser-spectrometer) die het mogelijk maakt om elke boer of wind van de koeien te analyseren. De klemtoon ligt daarbij op het meten van de methaanuitstoot, omdat dat het belangrijkste broeikasgas in de landbouw is (gevolgd door CO2 en lachgas). In zijn geheel is de landbouw goed voor 11% van de broeikasgassen in Vlaanderen.

'Als we de methaanuitstoot van koeien permanent kunnen meten en analyseren, kunnen we op zoek gaan naar aangepaste voederrantsoenen die minder uitstoot genereren', aldus de onderzoeker. 'Eigenlijk komt het erop neer dat we een ideaal menu voor de runderen proberen samen te stellen. Melkveehouders gebruiken nu al vaker maïs dan gras. In maïs zit minder zetmeel, waardoor runderen minder methaan uitstoten. Maar het potentieel is veel groter.' Zo zal het ILVO onderzoeken of bepaalde additieven, zoals look of tijm, een gunstig effect hebben.

Methaan gebruiken als energiebron lijkt nog toekomstmuziek. Maar de mogelijkheden van het onderzoek zijn divers. Als blijkt dat de ene koe meer uitstoot dan de andere, kan er bijvoorbeeld worden geopteerd om alleen verder te kweken met de milieuvriendelijkste runderen.

Bron(nen):   De Standaard