Stop met koetjes en kalfjes: vreemden zijn veel meer in je geïnteresseerd dan je denkt

Veel mensen houden er niet van om over koetjes en kalfjes te praten met vreemden. Het mooie is: zij hebben het met jou ook liever over andere dingen.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer vreemden met elkaar praten ze veel meer genieten als het gaat over belangrijker zaken dan het weer. De onderzoekers voerden 12 experimenten uit met in totaal 1.800 deelnemers. De vreemden voor elkaar moesten in tweetallen gesprekken voeren over oppervlakkigheden als het weer en over zwaardere onderwerpen zoals 'wanneer huilde je voor het laatst in het bijzijn van een ander?'

De diepgaande gesprekken bleken achteraf niet alleen minder ongemakkelijk dan de deelnemers dachten, maar ook plezieriger. Bovendien leidden de conversaties tot meer gevoelens van verbondenheid en geluk.

Waarom we met vreemden dan toch niet verder komen dan die koetjes en kalfjes? We denken dat de ander er niet in is geïnteresseerd, vermoeden de onderzoekers. Want zij ontdekten ook dat als van tevoren werd gezegd dat deelnemers een zorgzame gesprekspartner kregen, ze wél makkelijker diepere gesprekken aangingen.

“We gaan ervan uit dat mensen onverschillig zijn en dus vermijden we een persoonlijk gesprek; we denken dat dat ongemakkelijk is,” zegt onderzoeker Amit Kumar. “Maar we zijn mogelijk veel gelukkiger als we wel diepere gesprekken aangaan.”

“Mensen geven om wat we te zeggen hebben, net zoals wij geven om wat zij te zeggen hebben,” aldus de onderzoeker. “En deze effecten zijn heel robuust. We rekruteerden voor onze experimenten studenten afkomstig van over de hele wereld, online deelnemers en mensen die zich toevallig in een openbaar park bevonden.”

We zijn dus allemaal beter af als we stoppen met oppervlakkig gebabbel en wat meer de diepte in durven gaan.

Bron(nen):   Scientias