Wat bedreigt de balans tussen werk en gezin?

Als de belangen van je werk en je gezin conflicteren, ligt dat dan aan je werk, je gezin of beiden? Onderzoekers in Indianapolis hebben van dag tot dag gekeken wanneer er een conflict ontstond tussen werk en gezin en waar mensen dat dan aan toeschreven:

  • 64% vond dat het werk de oorzaak was van het conflict
  • 22% schreef het toe aan de eigen rol in het gezin
  • 3% vond dat het aan zowel werk als gezin lag
  • 5% noemde externe factoren, anders dan werk en gezin
  • 6% gaf zichzelf de schuld.

Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen qua genoemde oorzaken.

Mensen die de tegenstrijdige belangen toegeschreven aan externe factoren in plaats van aan zichzelf ervaarden meer woede en frustratie en dit leidde vaak tot negatief gedrag op de werkvloer, zoals diefstal door werknemers. Daarom hebben zowel werknemers als werkgevers er baat bij dat deze emoties voorkomen worden.

Bron(nen):   Medical News Today