Belgische kerncentrales hebben te hoog aardbevingsrisico

De koninklijke sterrenwacht van België heeft een nieuwe evaluatie gemaakt van de aardbevingsrisico's voor de kerncentrales van Doel en Tihange. Dat heeft geleid tot een hogere inschatting van het aardbevingsrisico. Nu is het nog maar de vraag of ze aan de voorwaarden zullen voldoen om te slagen voor de nakende stresstests.

De 143 Europese kerncentrales in Europa ondergaan stresstests, waarbij wordt nagegaan in welke mate ze weerstaan aan eventuele milieurampen of andere rampen. Daartoe werd beslist na de ramp in Fukushima. De resultaten van de stresstests zullen op 15 augustus worden bekend gemaakt in een voorlopig rapport. Het definitieve rapport verschijnt op 31 oktober 2011.

Bron(nen):   Le Soir