Een vrouw mag werken, maar een man móet werken

Een onderzoek van de Ohio State University naar de relatie tussen echtscheiding en het hebben van een baan geeft aan dat van getrouwde vrouwen niet meer verwacht wordt dat ze huisvrouw zijn, maar van mannen wel dat ze kostwinner zijn.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van meer dan 3.600 koppels, die op 3 momenten verzameld werden: in 1987-1988, 1992-1994 en 2001-2002. Hieruit blijkt dat het al dan niet hebben van een baan van invloed is op de beslissing om een ​​huwelijk te beëindigen. Of een vrouw al dan niet een baan heeft, is niet van invloed op de kans dat de man besluit te gaan scheiden. De kans dat de vrouw wil scheiden, is wel groter als zij een baan heeft, maar dan alleen als zij zeer ontevreden is over haar huwelijk.

Als een man geen baan heeft, verhoogt dat niet alleen de kans dat zijn vrouw wil scheiden, maar ook dat hij zelf een punt zet achter de relatie. Zelfs mannen die relatief gelukkig zijn in hun huwelijk zijn eerder geneigd om te gaan scheiden als ze werkeloos zijn.

Dit gegeven verklaren de onderzoekers als volgt: als een man niet werkt, voldoet het huwelijk niet aan de sociale norm. Als de vrouw een baan heeft, is dat voor beide echtelieden geen aanleiding om te gaan scheiden. Dat is niet in strijd is met de normen voor een goed huwelijk. Het hebben van een baan biedt haar wel meer financiële zekerheid als ze de relatie wil beëindigen, omdat die onbevredigend is.

Voor vrouwen is er in de loop der tijd meer veranderd qua sociale rollen dan voor mannen. Dat een vrouw werkt wordt geaccepteerd, dat een man niet werkt niet.

Bron(nen):   Science Daily