Zwangerschapsmisselijkheid is niet altijd even onschuldig

Hyperemesis gravidarum (HG) is een extreme vorm van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap, die kan leiden tot een ziekenhuisopname en soms zelfs een miskraam. Maar dat is niet het enige. Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat kinderen waarvan de moeders last van HG hadden tijdens de zwangershap 3,6 keer meer kans hebben om als volwassene een psychiatrische stoornis te krijgen, zoals een angststoornis, een depressie of een bipolaire stoornis.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat kinderen van moeders die na het eerste trimester van de zwangerschap nog steeds veel last hadden van misselijkheid meer aandachts- en leerproblemen hadden op 12-jarige leeftijd. Bovendien kan HG leiden tot voedingstekorten bij de baby en daarvan is bekend dat het kan leiden tot zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd.

HG zit vaak in de familie en in dit onderzoek werden vrouwen met HG gevraagd naar emotionele en gedragsproblemen bij hun broers en zussen. Van de 150 vrouwen hadden 55 een moeder die ook aan HG leed, d.w.z. dat hun broers en zussen ook aan HG werden blootgesteld in de baarmoeder. Deze broers en zussen werden vergeleken met broers en zussen van vrouwen wiens moeder geen HG hadden. Als de moeders HG hadden, kreeg 38% een psychiatrische diagnose. In de groep van moeders die dat niet hadden, was dat 15%.

Bron(nen):   My Science